mapaStarosta krakowski informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie – Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie, pok. 301, II piętro, w terminie od dnia 27 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Skawina – obszar wiejski, dla obrębów ewidencyjnych: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska i Zelczyna.

Więcej informacji – tutaj