UpałIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem od godz. 1300 w dniu 30.06 br. do godz. 2000 w dniu 02.07 br na terenie województwa małopolskiego upałów z temperaturą maksymalną w dzień 300 C – 320 C a minimalną w nocy 140 C – 18 C.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Podstawa: ostrzeżenia meteorologicznego nr 65IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wg pisma WB-I.6331.3.77.2016 z dnia 29.06.2016 r.

Ponadto Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomina, że utrzymywanie się wysokiej temperatury negatywnie wpływa na zdrowie i życie ludzi (głównie seniorów, dzieci, osób pracujących na otwartej przestrzeni), zwierząt (domowych, gospodarskich i hodowlanych) oraz może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego, sieci wodociągowej, ruchu drogowego i szynowego a także zwiększa zagrożenie pożarowe.

W okresie upałów, zwłaszcza w godz. 1000 – 1600 należy unikać przebywania na słońcu. Należy pamiętać o noszeniu nakryć głowy, używaniu okularów przeciwsłonecznych i szczególnie dbać o właściwe nawodnienie organizmu (co najmniej 2 litry wody dziennie). Trzeba też pamiętać o dostępie do wody dla psów, ptactwa i zwierząt wolnożyjących.

W przypadku przegrzania objawiającego się m.in. zawrotami głowy lub osłabieniem organizmu koniecznie jest przeniesienie się w chłodne miejsce i nawodnienie organizmu.

 

Opracowanie: AM. Tylek, ZK