plakat Sprawni Wiekowi.
W czerwcu i wrześniu 2016 roku rusza prozdrowotny program rehabilitacyjny dla mieszkańców Gmin Mogilany, Świątniki Górne i Skawina. Zostaną utworzone dwie grupy osób z chorobami zwyrodnieniowymi i kardiologicznymi. Podczas czterech spotkań uczestnicy będą mogli skorzystać z kinezyterapii w Poradni Rehabilitacji w Mogilanach prowadzonej przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Szczegóły i zapisy do końca maja 2016 roku pod numerem telefonu 12-270-89-42

Projekt zorganizowany przez Stowarzyszenie Konary oraz dofinansowany przez Powiat Krakowski z programu wspierania zadań publicznych w promocji zdrowia.