f1612mx2W dniach 7-9 czerwca 2016 r. (termin zapasowy 10 czerwca br.) na terenie gmin: Liszki, Michałowice, Skawina i Zabierzów, w ramach ćwiczenia „Anakonda’16”, przeprowadzone zostaną w godz. 8:00 – 15:00 epizody z obszaru RENEGADE-SAREX 16/I, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

Podczas treningu przekazywane będą drogą radiową (zapasowy środek łączności – poczta elektroniczna) ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Ponadto będzie prowadzone ćwiczenie systemu alarmowania z użyciem akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe. Ćwiczenie oparte na realnym działaniu daje lepszą możliwość sprawdzenie elementów systemu alarmowania i ostrzegania oraz przekazywanie informacji do podległych jednostek.

Na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie WB-I.647.6.2016 z dnia 01.06.2016 r.