ŚDM parking1.
W związku z uroczystościami związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży 2016 Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wprowadza czasowe zmiany organizacji ruchu na wskazanych odcinkach dróg.

Więcej informacji: tutaj