Wzrosty wodyIMGW-PIB, w związku z przewidywanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 1:00 w dniu 27.07 br., w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy oraz na mniejszych rzekach województwa małopolskiego, wzrosty poziomu wód – lokalnie gwałtownych – punktowo z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:39 z dnia 26.07.2016 r. wg pisma WB-I.6331.3.97.2016.