BurzaIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 2300 w dniu 01.07.2016 r. burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru  do 65 km/godz. i lokalnym gradem.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 67 IMGW-PIB z dnia 01.07.2016 r. wg pisma WB-I.6331.3.79.2016.