UpałIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem od godz. 12:00 w dniu 25.07 br. do godz. 20:00 w dniu 28.07 br na terenie województwa małopolskiego upałów z temperaturą maksymalną w dzień 290 C – 320 C a minimalną w nocy 170 C – 190  C.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Podstawa: ostrzeżenia meteorologicznego nr 75 IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wg pisma WB-I.6331.3.81.2016 z dnia 24.07.2016 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomina, że utrzymywanie się wysokiej temperatury negatywnie wpływa na zdrowie i życie zarówno ludzi – seniorów, dzieci, czy pracujących na otwartej przestrzeni, jak i zwierząt – domowych, gospodarskich i hodowlanych oraz może powodowań zakłócenia w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej i wodociągowej, ruchu drogowego i szynowego, a także może zwiększać zagrożenie pożarowe.

W okresie upałów, zwłaszcza w godz. 10:00 – 16:00 należy unikać przebywania na słońcu. Należy pamiętać o noszeniu nakryć głowy i używaniu okularów przeciwsłonecznych oraz szczególnie dbać o właściwe nawodnienie organizmu (co najmniej 2 litry wody dziennie). Trzeba też pamiętać o dostępie do wody dla zwierząt. W przypadku przegrzania objawiającego się m.in. zawrotami głowy, czy osłabieniem organizmu koniecznie jest przeniesienie się w chłodne miejsce i nawodnienie organizmu.

Opracowanie: ZK, AM. Tylek.