Materiały wybuchowe.
W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, Wojewoda Małopolski w celu ochrony życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Pobierz wersję PDF obwieszczenia – tutaj