W środę, 31 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2015.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2016 r.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2016 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/94/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
14. Sprawy bieżące.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.