demylab-a3-int-new-bez-daty-vsmallFundacja „Małopolska Izba Samorządowa” serdecznie zaprasza młodych mieszkańców Powiatu Krakowskiego w wieku 13-19 lat do udziału w konkursie na najciekawszy projekt społeczny.

Konkurs polega na przygotowaniu przez młodzież pomysłu na projekt społeczny, który odpowiada na ich potrzeby lub – szerzej – lokalnej społeczności.

Do udziału w konkursie zapraszamy 3-5 osobowe zespoły młodzieżowe, które pod opieką osoby dorosłej  – np. instruktora, osoby reprezentującej lokalną organizację, rodzica, nauczyciela, itp. – opracują i złożą do oceny Jury Konkursu pomysł na projekt społeczny.  

Tematyka zgłaszanego przez młodzież projektu konkursowego jest dowolna. Ważne jest,  by projekt odpowiadał na zidentyfikowane potrzeby młodzieży lub potrzeby środowiska, w którym mieszkają lub uczą się. Przykładem projektu społecznego może być zorganizowanie warsztatów tematycznych (np. fotograficznych, muzycznych, itp.) dla określonej grupy odbiorców, wystawa poświęcona wybranej aktywności, wydanie publikacji. Mogą to być projekty dotyczące tzw. małej infrastruktury, np. zakupu sprzętu lub stworzenia jakiegoś trwałego elementu infrastruktury, który potem będzie służyć młodzieży i pozostałym członkom społeczności. Tu tylko przykłady pomysłów na projekt. Nie stanowią one zamkniętego katalogu.

Najciekawsze projekty zostaną wyróżnione nagrodami  rzeczowymi oraz nagrodami pieniężnymi na wdrożenie projektów w życie, a także promocją zespołów  i ich projektów na antenie Telewizji Publicznej Kraków. Gwarantowana pula nagród pieniężnych dla laureatów konkursu wynosi 20 000,00 zł.

Realizacja konkursu jest wsparta akcjami edukacyjnymi w celu dostarczenia uczestnikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności w procesie tworzenia projektów społecznych. Planujemy zorganizowanie warsztatów dla zespołów konkursowych, które pomogą im przygotować projekt społeczny wg określonej struktury i złożyć do oceny Jury.

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM „JUNIOR DEMOKRACJI” OBJĄŁ STAROSTA KRAKOWSKI. OPIEKĘ MEDIALNA NAD KONKURSEM OBJĘŁA TVP 3 KRAKÓW.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej  www.fundacjamis.org.pl/junior-demokracji

Udział w konkursie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Rekrutacja zespołów młodzieżowych do udziału w konkursie  trwa do 30 września 2016 r.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – demyLAB”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2016.

Szczegółowe informacje nt. konkursu:

tel. 535 999 706

email: biuro@fundacjamis.org.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!