1. Komisja Rewizyjna – 12 października, godz. 1000 – kontrola Domu Pomocy w Czernej w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2015 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy.
  2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 20 października, godz. 1500
  3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 26 października, godz. 1040
  4. Komisja Zdrowia, Polityki Rodzinnej i Społecznej – 25 października, godz. 1030
  5. Komisja Edukacji Publicznej – 17 października, godz. 1400
  6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 25 października, godz. 1200 opiniowanie uchwał, ok. godz.1300 wyjazd na Lotnisko
  7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 17 października, godz. 1200
  8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 25 października, godz. 900
  9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 18 października, godz. 830, wyjazd do Czernej

XXIV  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 26 października  2016 r. o godz. 1100

  • Sesja dot. edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie krakowskim.
  • Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego.