W środę, 28 września 2016 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Wydziału Promocji i Współpracy z realizacji zadań z zakresu promocji Powiatu Krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej za okres październik 2015 – wrzesień 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2016 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/94/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Krakowskiego instrumentem płatniczym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski” na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.