IMGW PIB O/Kraków, w związku z przemieszczanie się fali wezbraniowej na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozuje do godz. 15:00 dnia 07.10 br. dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 90%.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:60 IMGW PIB z dnia 06.10.2016 r. wg pisma WB-I.6331.3.124.2016.