Zarządzeniem nr 71/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 07.10.2016 r. odwołane zostało pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gmin Czernichów i Skawina.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego