Zarządzeniem nr 70/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 6 października 2016 roku od godz. 15:30 ogłoszone zostało pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gmin CZERNICHÓW i SKAWINA.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 12-632-32-04, fax 12-633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

zarzadzenie-o-wprowdzenieu-pogotowia-przeciwpowodziowego

zarzadzenie-o-wprowdzenieu-pogotowia-przeciwpowodziowego