1. Komisja Rewizyjna – 23 listopada, godz. 1000 – kontrola Wydziału Komunikacji-Filia w Węgrzcach w zakresie terminowości wydawania pozwoleń i decyzji w roku 2015 i 2016.
  2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 24 listopada, godz. 1500
  3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 30 listopada, godz. 1000
  4. Komisja Zdrowia, Polityki Rodzinnej i Społecznej – 29 listopada, godz. 1030
  5. Komisja Edukacji Publicznej – 21 listopada, godz. 1500
  6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 29 listopada, godz. 1200
  7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 21 listopada, godz. 1400
  8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 29 listopada, godz. 900
  9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 29 listopada, godz. 1400

XXV  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 30 listopada  2016 r. o godz. 1100

  • Sesja dot. infrastruktury i dróg powiatu krakowskiego