W środę, 26 października 2016 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacje dotyczące edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie krakowskim.
 6. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2016 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/94/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii Internatu funkcjonującego przy Liceum Ogólnokształcącym wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Skała prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kraków zadania z obszaru pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie na rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.