Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie:

  • Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 35 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego,
  • Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego,
  • Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 36 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 199/2016 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Uchwała Zarządu Powiatu nr 200/2016 – ustalenie zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert
Karta indywidualnej oceny ofert
Rozporządzenie