Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 197/2016 – ustalenie zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert
Uchwała nr Zarządu Powiatu nr 198/2016 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Karta indywidualnej oceny ofert
Rozporządzenie