W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” dokonano wyboru realizatora zadania.

Uchwała nr 209/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 listopada 2016 roku
Załącznik nr 1 do uchwały

npp

npp