W dniach 07 – 09.11.2016 r. w godz. 8:00-17:00 w Woli Kalinowskiej, w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2134K Sąspów-Ojców-Grodzisko (Etap V), odcinek km 3+092 – 4+027 będzie zamknięty.

Podstawa: pismo Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego nr RW/42-11-26/15.KW z dnia 04.11.2016 r.