1. Komisja Rewizyjna – 2 grudnia, godz. 1230
  2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 12 grudnia, godz. 1200
  3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 29 grudnia, godz. 1000
  4. Komisja Zdrowia, Polityki Rodzinnej i Społecznej – 21 grudnia, godz. 1030
  5. Komisja Edukacji Publicznej – 21 grudnia, godz. 1400
  6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 28 grudnia, godz. 1200
  7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 21 grudnia, godz. 1200
  8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 21 grudnia, godz. 900
  9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 28 grudnia, godz. 1400

XXVI  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 29 grudnia  2016 r. o godz. 1100

  • Sesja dot. budżetu powiatu krakowskiego na rok 2017