Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 229/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert i zlecił prowadzenie w latach 2017-2019 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „PRO FAMILIA”.

Uchwała Nr 229/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016 roku


Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 230/16 z dnia 15 grudnia 2016 dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert i zlecił prowadzenie w latach 2017-2019:

  • Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany – Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach,
  • Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa – Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „LEONARDO”,
  • Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina – Fundacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie.

Uchwała Nr 230/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016 roku