W czwartek, 29 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017-2027.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych 3 lat lokalu użytkowego, położonego w budynku Filii Starostwa Powiatowego w Skawinie przy ul. Kopernika 13.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.