Grudzień 2017

  • Pierścień Powiatu

Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień

29 grudnia 2017|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, a także za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Termin

  • Otwarty Konkurs Ofert 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – kultura, sport

29 grudnia 2017|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i

  • XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

28 grudnia 2017|

28 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu. Podczas posiedzenia przyjęto Uchwałę Budżetową Powiatu Krakowskiego na 2018 rok. Dochody Powiatu zostały zaplanowane na 195.019.550 zł. natomiast wydatki

  • Samochód dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Goszczy

Samochód dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Goszczy

27 grudnia 2017|

12 grudnia 2017r. w Goszczy w gm. Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się uroczyste przekazanie samochodu marki Ford Transit na rzecz Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to jedyna tego typu jednostka

  • Miniatura

Życzenia Świąteczne

22 grudnia 2017|

Życzenia Do życzeń dołączamy świąteczny teledysk "Jakubowych Muszelek" - zespołu, który gościł na opłatku u Starosty Krakowskiego w środę: Zespół Jakubowe Muszelki - "Skrzypi wóz"

5 stycznia dniem wolnym od pracy w Starostwie i jego filiach

22 grudnia 2017|

Wolny_dzien_05.01.2018  

Spotkanie Opłatkowe Powiatu Krakowskiego

21 grudnia 2017|

Doroczne spotkanie opłatkowe zgromadziło wczoraj w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie wiele osób związanych z Powiatem Krakowskim, w tym pochodzących z powiatu krakowskiego gości ze świata polityki, m.in posłankę na Sejm RP, Elżbietę Dudę,

  • smog

Komunikat dla Małopolski północnej

20 grudnia 2017|

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 20.12.2017 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz