Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

  1. Uchwała 6/17 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku – ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  2. Wzór oferty
  3. Uchwała 7/17 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku – ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz powołanie Komisji do oceny ofert
  4. Karty