Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór w 2017 r. realizatora II etapu programu pt. ”Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015-2020”, który obejmuje zajęcia korekcyjne w wodzie, na sali gimnastycznej oraz zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych.