W związku z wprowadzeniem przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego na terenie Miasta Krakowa III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (obszar 1, zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”). Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zwraca się z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań profilaktycznych. Mając na uwadze charakter, obszar i źródła powstawania zagrożenia apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność stosowania węgla wysokiej jakości, powstrzymania się od palenia w kominkach (tam, gdzie jest to możliwe) oraz bezwzględne zaprzestanie spalania odpadów.

Sporządzono na podstawie pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WB-III.6321.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017