W dniach od 1 lutego do 26 kwietnia 2017 r. w powiecie krakowskim prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską powinno stawić się obowiązkowo około 1700 młodych mężczyzn oraz 30 kobiet. Komisja będzie pracować od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 13:00 w siedzibie zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 29.

Wezwania do stawiennictwa otrzymują:

  • mężczyźni urodzeni w 1998 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1996-1997, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto do kwalifikacji mogą stawać również ochotnicy, czyli osoby które ukończyły 18 lat i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej a wyrażają wolę do ochotniczego jej pełnienia.

Wszystkim osobom, które będą zgłaszały się do Powiatowej Komisji Lekarskiej przypominamy, że powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • aktualną fotografię bez nakrycia głowy o wym. 3 x 4 cm do książeczki wojskowej

oraz dodatkowo

  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje wojskowe.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego