1. Komisja Rewizyjna – 15 luty, godz. 1000 ,Kontrola Wydziału promocji i Współpracy w zakresie wydatkowania środków finansowych na imprezy oraz dla organizacji pozarządowych 2016-2017
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 16 luty, godz. 1500
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 22 luty, godz. 1030
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Rodzinnej i Społecznej – 21 luty, godz. 1030
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 16 luty, godz. 1430
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 21 luty, godz. 1200
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 16 luty, godz. 1300
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 21 luty, godz. 900
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 21 luty, godz. 1400

XXVIII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 22 lutego 2017 r. o godz. 1100

 • Sesja dotycząca promocji i ochrony zdrowia
  • Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia
  • Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego