1. Komisja Rewizyjna – 18 stycznia, godz. 1000 ,Kontrola Wydziału Architektury – Stanowisko Zamiejscowe w Skale
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 19 stycznia, godz. 1500
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 25 stycznia, godz. 1030
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Rodzinnej i Społecznej – 23 stycznia, godz. 1030
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 18 stycznia, godz. 1400
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 23 stycznia, godz. 1200
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 23 stycznia, godz. 1200
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 23 stycznia, godz. 900
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 23 stycznia, godz. 1400

XXVII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 25 stycznia  2017 r. o godz. 1100

 • Sesja organizacyjna
  • Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie z wykonania planów pracy Komisji Rady