We wtorek 17 stycznia odbyło się pierwsze w 2017 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uczestniczący w pracach komisji przyjęli sprawozdanie z jej prac za 2016 rok oraz plan pracy na 2017 rok. Przedstawiciele służb, inspekcji i jednostek (KPP, KM PSP, PSSE, PINB, PCPR, ZDPK) działających na terenie powiatu krakowskiego przedstawili informację o swojej pracy w 2016 roku i plany na przyszłość.