W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce ptasiej grypy oraz ujęciem obszaru Woli Radziszowskiej w tzw. strefie zapowietrzonej, starosta krakowski zwołał w dniu wczorajszym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii Kazimierz Żak opisał aktualną sytuację dotyczącą oceny stanu zagrożenia epidemiologicznego. Poinformował także wszystkich zebranych o zasadach postępowania w strefie. Obecnie wszystkie służby działają na rzecz zapobiegania transportowi ptactwa z terenu objętego strefą zapowietrzenia. Gospodarstwa są kontrolowane a posiadacze ptactwa (zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych i rzeki Wisły) są informowani o sposobach ochrony oraz o konieczności poddania się decyzjom służb weterynaryjnych w razie potrzeby wybijania i utylizacji ptactwa domowego, niezależnie od ilości sztuk. Szacowane są ewentualne szkody i odszkodowania z tego tytułu. Do obowiązku zarządców dróg powiatowych i gminnych należy umieszczenie tablic informacyjnych o obowiązywaniu strefy zapowietrzenia oraz w razie potrzeby, rozkładanie mat dezynfekcyjnych.

Starosta zwrócił się do jednostek, służb, inspekcji i straży o utrzymywanie stałej współpracy oraz przekazywanie na bieżąco informacji i komunikatów związanych z obserwacją i oceną sytuacji oraz zwracanie się o wyjaśnienia do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego pełniącego całodobowe dyżury telefoniczne.

W posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wzięli udział starosta Józef Krzyworzeka, wicestarosta Wojciech Pałka, Powiatowy Lekarz Weterynarii Kazimierz Żak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Artur Nosek, komendant Powiatowy Policji mł. insp. Krzysztof Król oraz I zastępca komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Piotr Wojtak, dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Adam Jędrzejczyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza, przedstawiciele gmin Mogilany, Świątniki Górne i Skawina, oraz ze Starostwa Powiatowego w Krakowie Stanisław Pac – zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Halina Gociewicz – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z pracownikiem insp. Piotrem Strzebońskim.