Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału  w programie pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2017 roku. Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 4/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku wyznaczył termin składania przez beneficjentów wniosków w ramach ww programu, do dnia 24 lutego 2017 roku.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie należy składać wnioski w ramach:

  • obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – dofinansowanie w wysokości do 150.000,00 zł
  • obszaru D – likwidacja barier transportowych dofinansowanie w wysokości do:
    • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanym ido przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
    • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
    • 250.000,00 zł dla autobusów

Uchwała nr 3/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku
Uchwała nr 4/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON