Starosta krakowski ustalił zasady i tryb przeprowadzania konkursów ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert.

Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Krakowskiego z dnia 16 stycznia 2017 r.
Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert
Karta Kwalifikacyjna
Zasady pracy Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert