Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w 2017 roku.

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 stycznia 2017 roku
Załącznik do uchwały – Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia