Przypominamy, że termin składania wniosków w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki upływa 30 stycznia 2017 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu