W środę, 25 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie z wykonania planów pracy Komisji Rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego (Kopanka).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego (Ochodza).
 11. Sprawy bieżące.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.