Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać do dnia 13 marca 2017 r

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

Uchwała nr Nr 28/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lutego 2017 r.
Regulamin Otwartego Konkursu Ofert
Wzór oferty
Wzór umowy na realizację zadania publicznego
Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Załącznik nr 4 do ogłoszenia
Załącznik nr 5 do ogłoszenia
Załącznik nr 6 do ogłoszenia