Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 36/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zaakceptował wybór Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa z siedzibą w Krakowie ul. Krakowska 39, jako realizatora II etapu programu zdrowotnego pn. „Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady w latach 2015-2020”

Uchwała nr 36/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 lutego 2017