wb-i-6331-6-15-2017-ostrzezenie-o-zanieczyszczeniu-powietrza-page-001