konsultacjeStarosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krakowskiego.

Konsultacje będą trwały od 6 marca 2017 r. do 13 marca 2017 r.

Wszelkie uwagi do projektu sieci szkół należy składać na zamieszczonym formularzu:

  • na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20,

Tekst Uchwały Nr XXVIII/203/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w załączeniu.

Uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 lutego 2017 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu

Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Krakowskiego z dnia 3 marca 2017 r.