Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 późn. zm./. Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”.

Badaniami będą objęci mężczyźni, mieszkańcy gmin: Iwanowice, Jerzmanowice Przeginia, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Skała, Słomniki, Zielonki z Powiatu Krakowskiego, którzy ze względu na fakt zamieszkiwania w znacznej odległości od Krakowa  mają utrudnione warunki poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym. Program  adresowany jest  do mężczyzn w wieku powyżej 40 lat.