Wojewoda Małopolski Józef Pilch wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego i wielickiego.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego