Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ekologii  i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Uchwała Nr 80/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2