Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznanie na ten cel dotacji w roku 2017.

Uchwała Nr 95/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie konkursu
Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017 r. – ustalenie zasad i trybu przepr. konkursu
Załącznik do uchwały nr 94/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017 r.