1. Komisja Rewizyjna – 12 kwietnia, godz. 1000(wyjazd ze Starostwa), Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Owczarach w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2016 roku oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 20 kwietnia, godz. 1500
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 26 kwietnia, godz. 1040
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Rodzinnej i Społecznej – 25 kwietnia, godz. 1030
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 20 kwietnia, godz. 1400
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 25 kwietnia, godz. 1200
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 20 kwietnia, godz. 1200
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 25 kwietnia, godz. 900
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 25 kwietnia, godz. 1400

XXX  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 26 kwietnia 2017 r. o godz. 1100

 • Sesja dotycząca pomocy społecznej
  • Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalnosci Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  • Sprawozdanie Starosty z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r.
  • Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.