1. Komisja Rewizyjna – 17 maja, godz. 1000-pierwsza część posiedzenia w Starostwie, druga część kontrola ZSRCKZ w Czernichowie- warsztaty przyszkolne w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2016 roku.
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 25 maja, godz. 1500
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 31 maja, godz. 1045
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 23 maja, godz. 900 posiedzenie wyjazdowe do DPS-ów.
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 25 maja, godz. 1400
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 30 maja, godz. 1200
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 25 maja, godz. 1300
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 30 maja, godz. 1030
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 30 maja, godz. 1400

XXXI  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 31 maja 2017 r. o godz. 1100

Sesja dot. bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.
 • Informacja o działaniach placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2016 r.
 • Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2016
 • Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014–2020.