W dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2017 roku samorządowcy z powiatu krakowskiego gościli oficjalną delegację partnerskiego powiatu monachijskiego, ze starostą monachijskim Christophem Göbelem na czele. Była to kolejna, robocza wizyta, jaką partnerskie powiaty składają sobie cyklicznie, co najmniej jeden raz w trakcie kadencji, by dzielić się swoimi doświadczeniami i omawiać bieżące zagadnienia.

W czwartek rano goście z Niemiec, wraz z przedstawicielami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Krakowie, udali się do Oświęcimia, gdzie zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jednym z najważniejszych punktów wizyty była wspólna modlitwa przy Ścianie Śmierci – Między nami nie ma tematów tabu. Chcemy przezwyciężyć obciążenie trudną, a czasami tragiczną, wspólną historią. To miejsce jest jednym z najodpowiedniejszych – powiedział przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło.

Po południu odbyła się konferencja pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego, w tym zagadnienia zintegrowanego transportu publicznego”, zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Po przedstawieniu zagadnień związanych z działaniem komunikacji zbiorowej na terenie Krakowa i Monachium odbyła się dyskusja, w trakcie której uczestnicy wymieniali swoje poglądy i doświadczenia związane z rozwojem sieci komunikacyjnej obu miast. W konferencji wzięli udział m. in. wójtowie gmin należących do SMK.

W piątek miała miejsce wizyta studyjna w obiektach Geotermii Podhalańskiej S.A. w Bańskiej Niżnej i w Zakopanem. Uczestnicy zobaczyli ciepłownię geotermalną, obiekty pilotowe i badawcze Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN), a w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A., uczestniczyli w konferencji na temat wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie i innych celach na Podhalu. Konferencję koordynowała dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN we współpracy z prezes Wojciechem Ignacokiem i wiceprezesem Pawłem Kupczakiem z PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Wieczorem odbyła się kolacja pożegnalna, podczas której wicestarosta Wojciech Pałka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło podziękowali delegacji niemieckiej za wizytę w Polsce – Pierwsze kontakty zainicjowaliśmy w 1999  roku. Wielokrotne spotkania przyczyniły się do przełamania barier i doprowadziły do podpisania w kwietniu 2003 roku porozumienia o współpracy. Bardzo dobrze rozwija się wymiana kulturalna, sportowa i gospodarcza. Cyklicznie organizowane są  spotkania przedstawicieli samorządów, artystów, członków ochotniczych straży pożarnych i przedsiębiorców. Na stałe do programu współpracy wpisały się: wymiana młodzieży szkolnej, koncerty orkiestr, prezentacja obyczajów i  kultury ludowej obu narodów, wzajemne wizyty strażaków, a także wystawy i przedsięwzięcia artystyczne – powiedział m.in. w swoim wystąpieniu wicestarosta Wojciech Pałka. W kolacji wziął udział konsul generalny Niemiec Michael Groβ.

W sobotę delegacja powiatu monachijskiego miała czas na zwiedzanie Krakowa, po czym, po południu, odleciała do domu.